NISSAN KICKS E-POWER

Intelligent mobility

.

NISSAN KICKS e-POWER – CHUYỂN ĐỘNG THÔNG MINH

Định hướng về công nghệ vốn luôn là điểm mạnh và ưu tiên hàng đầu của Nissan, công nghệ Chuyển Động Thông Minh – Nissan Intelligent Mobility luôn được gắn liền với các mẫu xe Nissan và đặc biệt thể hiện rõ nét trên Nissan Kicks e-POWER.

DAA - Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
DAA - Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
 
HSA- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
HSA- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
IAVM - Camera 360 kết hợp phát hiện vật thể di chuyển (MOD)
IAVM - Camera 360 kết hợp phát hiện vật thể di chuyển (MOD)
E-Pedal Step - Tăng giảm tốc với chỉ 1 chân ga
E-Pedal Step - Tăng giảm tốc với chỉ 1 chân ga
   
Bạn cần hỗ trợ?